កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦ នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ២០ នាក់ និងស្លាប់ គ្នានឹង ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១៣៦,០៧៦ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣២,៧៨៩ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០៥៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង