៣ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ អគ្គិភ័យកើតឡើង៧លើក ខូចខាតផ្ទះ៥ខ្នង និងរងរបួសមនុស្សម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាយកដ្ឋាននគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យ និងសង្គ្រោះ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសាថា រយៈពេល ០៣ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ អគ្គិភ័យ បានកើតឡើងសរុប ០៧លើក ខូចខាតផ្ទះ ០៥ខ្នង , តូបចំនួន ០១ , ខ្សែភ្លើងចំនួន ៣៧ដុំ និងរងរបួសមនុស្សម្នាក់ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៤,១៥,១៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង