សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៤៨០នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២,៤៨០ នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់​ សារព័ត៌មាន Channel News Asia ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង