ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ៩៥៨នាក់​ និងស្លាប់​​៥នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ៩៥៨ នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​ ០៥នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង