កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៤នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៤ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ១២ នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១៤ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេសគ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣៦,០៩០ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣២,៨០១ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣,០៥៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង