ជីវិតមនុស្ស​បែប​នេះ គឺមានរឿងជាច្រើន ដែលអ្នកមិនបានធ្វើ ហើយក៏គ្មានឱកាស នឹងធ្វើវាទៀតដែរ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ជីវិតមនុស្ស​បែប​នេះ គឺមានរឿងជាច្រើន ដែលអ្នកមិនបានធ្វើ ហើយក៏គ្មានឱកាស នឹងធ្វើវាទៀតដែរ ។

⏰️ អាយុ 20ឆ្នាំ ទើបមានលុយទិញនំដែលអ្នកចង់ញុំា កាលនៅវ័យជាង10ឆ្នាំ ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចង់ញុំាក៏លែងមានទៀតហើយ។

⏰️ អាយុ ៣០ឆ្នាំ ទើបមានភាពក្លាហានសារភាពប្រាប់មនុស្សស្រី ដែលអ្នកស្រលាញ់តាំងពីអាយុ២០ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនារីនោះបានរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងរួចហើយ។

⏰️ អាយុ 40ឆ្នាំ ចង់ទិញស្បែកជើងប៉ាតាដែល អ្នកមិនមានលទ្ធភាពទិញនៅអាយុ20ឆ្នាំ ប៉ុន្តែអ្នកមិនក្មេងទៀតទេ។

⏰️ ជីវិត​គឺ​បែប​នេះ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកមិនបានធ្វើ ហើយក៏គ្មានឱកាសនឹងធ្វើវាទៀតទេ ពេលវេលារបស់យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានដែនកំណត់ ចង់ធ្វើអ្វីក៏គួរចាប់ផ្តើមពីឥឡូវនេះទៅ ៕

ប្រែសំរួលដោយ ៖ វរលក្ខណ៍ (vorleakung)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង