កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 27 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ 24 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 27 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,117 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 132,825 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង