ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១០៨២នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​៣នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ១០៨២ នាក់​ និង អ្នកស្លាប់​​ ០៣នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង