កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១១១,៣១៩នាក់ និងស្លាប់​១៦៦នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១១១,៣១៩ នាក់ និងស្លាប់​ ១៦៦ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២០ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង