កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៩នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៩ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ២៦ នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២២ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា អ្នកឆ្លងសរុប  ១៣៦,១៤៦ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១៣២,៨៥១ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣,០៥៦ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង