ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ១០០៣​នាក់​ និងគ្នានមនុស្សស្លាប់ទេ

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ១០០៣​ នាក់​ និងគ្នានមនុស្សស្លាប់ទេ ។

នេះបើយោងតាម ​​ របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង