កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩០,៨៦៧នាក់ និងស្លាប់​១៤៧នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩០,៨៦៧ នាក់ និងស្លាប់​ ១៤៧ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២១ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង