វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២,០២៩នាក់ និងស្លាប់​៩នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១២,០២៩ នាក់ និងស្លាប់​ ០៩ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ចេញផ្សាយ របស់​ សារព័ត៌មាន Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕ 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង