ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ១០៨២​នាក់​ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទេ

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ១០៨២​នាក់​ និង មិនមានអ្នកស្លាប់ទេ ។

នេះបើយោងតាម ​​ របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង