កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦៤,៧២៥ នាក់ និងស្លាប់​១០៩នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៤,៧២៥ នាក់ និងស្លាប់​ ១០៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៤ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង