ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៩​នាក់​ និងស្លាប់​​២​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ២២៩ ​នាក់​ និង ស្លាប់​​ ០២​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ​ របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង