កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៤,៣៧០នាក់ និងស្លាប់​១១០នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៤,៣៧០ នាក់ និងស្លាប់​ ១១០ នាក់ ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៥ ​ខែមេសា  ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង