ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៩៩៤នាក់ និងស្លាប់​១២៤នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សសរុបចំនួន ១៤,៩៩៤ នាក់ និងស្លាប់​ ១២៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណី ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៤៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង