ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣,៨១៦នាក់ និងស្លាប់​១២០នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ១៣,៨១៦ នាក់ និងស្លាប់​ ១២០ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៥៧ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង