ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំ ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង