សារលិខិត សម្ដេច ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពលោកឆ្នាំ២០២២

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សារលិខិត សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចកកម្ពុជា ក្នុងឱកាសទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ឆ្នាំ២០២២ (២៦ មេសា ២០២២)…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង