ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៤២​នាក់​ និងស្លាប់​​២​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ៥៤២​នាក់​ និង ស្លាប់​​ ០២​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង