កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨០,៣៦១នាក់ និងស្លាប់​៨២នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៨០,៣៦១ នាក់ និងស្លាប់​ ៨២ នាក់ ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៦ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង