សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៦៨៨នាក់ និងស្លាប់២នាក់​

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣,៦៨៨ នាក់​» និង ស្លាប់ ០២ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់​ ក្រសួងសុខាភិបាលសឹង្ហបុរី ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង