ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧០​នាក់​ និងស្លាប់​១​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ៤៧០​នាក់​ និង ស្លាប់​​ ០១​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង