កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ថ្មី ៧៦,៧៨៧នាក់ និងស្លាប់​១៤១នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ ថ្មី ចំនួន ៧៦,៧៨៧ នាក់ និងស្លាប់​ ១៤១ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២៧ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង