សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៦៤៦នាក់ និងស្លាប់១នាក់​

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២,៦៤៦ នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់​ ក្រសួងសុខាភិបាលសឹង្ហបុរី ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង