កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 05 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ 29 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 05 នាក់ (អូមីក្រុង) និងមានអ្នកដំណើរពីបរទេស គមាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប 136,240 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= 133,023 នាក់ និង អ្នកស្លាប់= 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង