ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦៩​នាក់​ និង ស្លាប់​​២​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ៣៦៩​នាក់​ និង ស្លាប់​​ ០២​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង