ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧៣​នាក់​ និងស្លាប់​​១​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន​ ២៧៣​នាក់​ និង ស្លាប់​​ ០១​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង