កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ៤៣,២៨៦នាក់ និងស្លាប់​៧០នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៣,២៨៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៧០ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​៣០ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង