វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥,១០៩នាក់ និងស្លាប់​៣នាក់​

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥,១០៩ នាក់ និងស្លាប់​ ០៣ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​ ៣០​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង