ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១១,៥៣៥នាក់ និងស្លាប់​៩១នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ១១,៥៣៥ នាក់ និងស្លាប់​ ៩១ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៥៥ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង