ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​​ ១០៦​នាក់​ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ឡាវ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ១០៦​នាក់​ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ទៀតទេ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង