ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩,៣៣១នាក់ និងស្លាប់​៨៤នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៩,៣៣១ នាក់ និងស្លាប់​ ៨៤ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៥៨ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង