កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥១,១៣១នាក់ និងស្លាប់​៤៩នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៥១,១៣១ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៣ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង