ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥៣​នាក់​ និង ស្លាប់១​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ១៥៣​ នាក់​ និង ស្លាប់ ០១​ នាក់ ។

នេះនើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង