សឹង្ហបុរី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៥៧០នាក់

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៥៧០ នាក់ ។

នេះបើបើយោងតាម សារព័ត៌មានសុិនហួរ​ ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង