វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២,៧០៩នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២,៧០៩ នាក់ ។

នេះនេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់​ Viet Nam NNews ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង