កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១នាក់(អូមីក្រុង)- ជាសះស្បើយ១១នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន 01 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 01 នាក់ (អូមីក្រុង) – អ្នកដំណើរពីបរទេស គ្មាន (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,259 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,167 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង