កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤២,២៩៦នាក់ និងស្លាប់​៧៩នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤២,២៩៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៧៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៥ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង