ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣០​នាក់​ និងស្លាប់២​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ចំនួន​ ២៣០​នាក់​ និង ស្លាប់ ០២​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង