វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៣០៥នាក់ ​ និងស្លាប់​២​នាក់​

វៀតណាម : ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤,៣០៥ នាក់ ​ និងស្លាប់​ ០២​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​ ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង