កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦,៧១៤នាក់ និងស្លាប់​៤៨នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៦,៧១៤ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៨ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​៦ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង