សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៤២០នាក់​ និងស្លាប់​២នាក់​

សឹង្ហបុរី : ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,៤២០ នាក់​ និងស្លាប់​ ០២នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សារព័ត៌មានសុិនហួរ​ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង