ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦៧​នាក់​ និងស្លាប់១​នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន​ ១៦៧​ នាក់​ និង ស្លាប់ ០១​ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង