ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៤៨៨នាក់ និងស្លាប់​៥៥នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៦,៤៨៨ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៥ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណី ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០៤ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង