ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទេ- ជាសះស្បើយ២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីទៀតទេ- ជាសះស្បើយ ០២នាក់ និងស្លាប់គ្មាន ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 136,262 នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ 133,184 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង