កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៩,៩៣៣នាក់ និងស្លាប់​៦២នាក់ទៀត

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៩,៩៣៣ នាក់ និងស្លាប់​ ៦២ នាក់ ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១០ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង