ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៦៥០នាក់ និងស្លាប់​៥៦នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៧,៦៥០ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៦ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ០៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង